Lid van HSV Wasmeer

Op deze pagina vindt U informatie over de mogelijkheid om lid te worden van HSV Wasmeer. Daarnaast vindt u informatie over de contributieregels, de betalingsverplichtingen en het beëindigen van het lidmaatschap.

HSV Wasmeer is een vereniging met ambitie, waar alles draait om haar leden. Wij bieden en vragen van onze leden en ouders/verzorgers sportiviteit, vreugde, verantwoordelijkheid, respect, teamgeest, zorg voor elkaar en discipline. Bij HSV Wasmeer kunt u voetballen en handballen.

Binnen onze vereniging worden door de leden en ouders/verzorgers (indien het kind jonger is dan 17 jaar is) vrijwillig werkzaamheden verricht. Voorbeelden van taken zijn bar/keukenhulp, parkeerdienst, commissie van ontvangst, leider van een team, EHBO dienst, meehelpen bij jeugdactiviteiten of toernooien.

Lid worden

Handbalsectie: voorafgaand aan het lidmaatschap dient u zich eerst aan te melden. Hiervoor kunt u een aanmeldingsformulier afdrukken.
Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier kunt u mailen aan aanmeldinghandbal@wasmeer.nl.

Voetbalsectie: wilt u zich aanmelden bij de voetbalsectie, ga dan naar het formulier van de KNVB.

Vervolgens zult u worden uitgenodigd voor een intakegesprek met een vertegenwoordiger van de vereniging. Tijdens dit gesprek maken wij kennis met u en zal de vervolgprocedure worden besproken. Het kan zijn dat er niet meteen plaats is in een wedstrijdteam voor uw zoon of dochter. In dat geval bestaat de mogelijkheid om enige tijd alleen te trainen. Voor het gebruik maken van onze trainingsfacilliteiten vragen wij een inschrijfgeld van € 25,00. Zolang uw kind niet officieel lid is maar wel gebruik maakt van de trainingsfacilliteiten kunt u geen aanspraak maken op de ongevallenverzekering van de KNVB/NHV. U bent dan zelf aansprakelijk voor alle ontstane schade. Bij het aangaan van een lidmaatschap verwerken we eventueel het eerder betaalde inschrijfgeld.

Bij opzegging na 30 mei van ieder jaar van uw lidmaatschap bent u de gehele contributie verschuldigd. Uitgezonderd blessure en bijzondere gebeurtenissen.

Opzeggen met overschrijving naar Wasmeer of naar een andere vereniging

Wil jij volgend seizoen voetballen of handballen bij een andere club?
Stuur dan eerste een mail naar de ledenadministratie van respectievelijk voetbal (leden@wasmeer.nl) of handbal (joseheiwegen@gmail.com) met daarin je volledige naam en de reden van opzegging.

Wat is de deadline voor overschrijvingsverzoek? De deadline voor het indienen van de digitale overschrijving door de "nieuwe vereniging" is 15 juni 23.59 uur. Wat moet ik doen om een overschrijvingsverzoek in te dienen?

  • Je meldt je aan bij de nieuwe vereniging met je relatiecode.
  • De nieuwe vereniging voert je in als nieuw lid van de vereniging.
  • Je wordt automatisch overgeschreven naar je nieuwe vereniging per 1 juli 2019 (indien je oude vereniging geen bezwaar heeft).
  • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. De nieuwe vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
  • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.

Contributie handbal, seizoen 2019 - 2020

 GeboortedatumPer jaar
Kaboutersgeboren vanaf 1-1-2013€ 167,00
F-jeugd (mini's)1-1-2011 t/m 31-12-2012€ 167,00
E-jeugd1-1-2009 t/m 31-12-2010€ 177,00
D-jeugd1-1-2007 t/m 31-12-2008€ 192,00
C-jeugd1-1-2005 t/m 31-12-2006€ 213,00
B-jeugd1-1-2003 t/m 31-12-2004€ 240,00
A-jeugd1-1-2001 t/m 31-12-2002€ 270,00
Senioren, zaal en veld + verlengde zaalcompetitievoor 1-1-2001€ 345,00
Senioren, alleen zaalvoor 1-1-2001Neem contact op met Gaby Zuurmond
Recreanten, zaal en veldvoor 1-1-2001€ 234,00
Recreanten, alleen zaalvoor 1-1-2001€ 206,00

Contributie voetbal, seizoen 2019 - 2020

 GeboortedatumPer jaar
Gigantjes / JO6geboortejaar 2014€ 140,00
Gigantjes / JO7geboortejaar 2013€ 140,00
F-pupillen / JO8geboortejaar 2012€ 162,00
F-pupillen / JO9geboortejaar 2011€ 162,00
E-pupillen / JO10geboortejaar 2010€ 168,00
E-pupillen / JO11geboortejaar 2009€ 168,00
D-pupillen / JO12geboortejaar 2008€ 175,00
D-pupillen / JO13, MO13geboortejaar 2007€ 175,00
C-junioren / JO14geboortejaar 2006€ 181,00
C-junioren / JO15, MO15geboortejaar 2005€ 181,00
B-junioren / JO16geboortejaar 2004€ 197,00
B-junioren / JO17, MO17geboortejaar 2003€ 197,00
A-junioren / JO18geboortejaar 2002€ 226,00
A-junioren / JO19, MO19geboortejaar 2001€ 226,00
Eerste jaars senioren / JO20geboortejaar 2000€ 286,00
Seniorenvoor 1-1-2000€ 286,00
Senioren, alleen trainenvoor 1-1-2000€ 160,00
Senioren, Zaalvoetbalvoor 1-1-2000Neem contact op met Gaby Zuurmond
G-voetbal, alleen trainen en toernooien € 70,00

Ondersteunende leden (donateurs), seizoen 2019 - 2020

€ 70,00

Bijdrage sportmaterialen

Ieder jaar zal er een bijdrage worden vastgesteld door de Algemene Vergadering t.b.v. het onderhoud en nieuw aan te schaffen sportmaterialen zodat alle teams met de best beschikbare spullen kunnen trainen en wedstrijden spelen.
Voor voetbal is de bijdrage € 15,00 en voor handbal € 5,00.
Deze bijdrage dient gelijktijdig met de contributie voldaan te worden.

Kortingen

Studenten vanaf 18 jaar korting € 40,00
Tweede sport goedkoopste sport 50% korting
Meerdere sportende kinderen derde en volgende kind: korting € 45,00

Contributieregels

De Algemene Vergadering stelt jaarlijks de contributie van de leden vast, alsmede de kortingen en boetes voor bepaalde categorieën leden.
De berekening van de contributie geschiedt per leeftijd op 1 januari van ieder jaar. (zie de tabel hierboven).

Betalingsverplichtingen

De Algemene Vergadering heeft besloten om de inning van de contributie uit te besteden aan Clubcollect. Zij innen de contributie voor vele verenigingen.
De leden krijgen van Clubcollect aan het begin van het seizoen (nieuwe leden gedurende het seizoen)een factuur met inlogcode via e-mail, SMS of per brief.

U kunt kiezen om in één keer automatisch te betalen of dit zelf via Ideal te betalen.
U dient dit vóór de eerste betaaldatum aan te geven. (Zie uw factuur).
Als u gespreid wenst te betalen, dit is in 4 gelijke termijnen en kan alleen via automatische incasso geschieden. U dient dit vóór de eerste( termijn) betaaldatum aan te geven. (Zie uw factuur).
Voor gespreide betaling wordt een kleine vergoeding geheven .
Als er een betaling wordt gestorneerd wordt er € 3,50 kosten geheven.
Bij te late betaling volgt eventueel een schorsing of draagt het Algemeen Bestuur de vordering over aan het incassobureau.

Voor meer informatie zie clubcollect.com of informeer bij HSV Wasmeer: Peter van Raaij op contributies@wasmeer.nl.

Lidmaatschap beëindigen

Als u het lidmaatschap wilt beëindigen, dient u dit altijd schriftelijk of per e-mail vóór 31 mei (voetbal) of 20 april (handbal) te doen bij de ledenadministratie:

Voor voetballeden:
Ledenadministratie HSV Wasmeer - Stef en Erie Beemsterboer
E-mail: leden@wasmeer.nl

Voor handballeden:
Ledenadministratie HSV Wasmeer - José Heiwegen
E-mail: joseheiwegen@gmail.com

Geef bij de opzegging duidelijk aan om welk lid het gaat (naam, adres, geboortedatum, huidige team).
LET OP: opzeggingen welke gedaan worden via bijvoorbeeld de leider, worden niet als officiële opzegging beschouwd!

Als u nog spullen in bezit hebt van Wasmeer (denk aan tas en trainingspak), dan dient u deze tijdig in te leveren. Dit kan gebeuren bij de persoon, van wie u de spullen hebt ontvangen. Worden de spullen niet ingeleverd, dan zal Wasmeer een automatisch incasso uitvoeren, om het geld dat verschuldigd is, alsnog terug te vorderen.