Lid van HSV Wasmeer

Op deze pagina vindt U informatie over de mogelijkheid om lid te worden van de HSV Wasmeer. Daarnaast vindt u informatie over de contributieregels, de betalingsverplichtingen en het beëindigen van het lidmaatschap.

HSV Wasmeer is een vereniging met ambitie en waar alles draait om haar leden. Wij bieden en vragen van onze leden en ouders/verzorgers sportiviteit, vreugde, verantwoordelijkheid, respect, teamgeest, zorg voor elkaar en discipline. Bij HSV Wasmeer kunt u voetballen en handballen.

Binnen onze vereniging dienen door de leden en ouders/verzorgers (indien het kind jonger is dan 17 jaar is) verplicht werkzaamheden verricht te worden. Voorbeelden van taken zijn bar/keukenhulp, parkdienst, commissie van ontvangst, leider van een team, EHBO dienst, meehelpen bij jeugdactiviteiten of toernooien.

Lid worden?

Voorafgaand aan het lidmaatschap dient u zich eerst aan te melden middels een aanmeldingsformulier. U kunt vanaf deze pagina een aanmeldingsformulier afdrukken.

Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier kunt u mailen aan jvoetbal@wasmeer.nl of aanmeldinghandbal@wasmeer.nl.

Vervolgens zult u worden uitgenodigd voor een intakegesprek met een vertegenwoordiger van de vereniging. Tijdens dit gesprek maken wij kennis met u en zal de vervolgprocedure worden besproken. Mocht het zijn dat de leeftijdscategorie waarin uw zoon/dochter geplaatst zou worden vol is dan bestaat de mogelijkheid voor plaatsing op de wachtlijst. Indien de mogelijkheid bestaat dat er wel gebruik wordt gemaakt van trainingsfacilliteiten vragen wij een inschrijfgeld van € 25,00. Zolang uw kind niet officieel lid is maar wel gebruik kan maken van de trainingsfacilliteiten kunt u geen aanspraak maken op de ongevallenverzekering van de KNVB/NHV. U bent dan zelf aansprakelijk voor alle ontstane schade.

Bij opzegging na 30 mei van ieder jaar van uw lidmaatschap bent u de gehele contributie verschuldigd. Dit gaat in op 1 januari 2018! Uitgezonderd blessure en bijzondere gebeurtenissen.

Opzeggen met overschrijving naar Wasmeer of naar een andere vereniging

Wil jij volgend seizoen voetballen bij een andere club?
Dan is het niet meer nodig om een papieren overschrijvingsformulier in te vullen en op te sturen. Vanaf nu gaan alle overschrijvingen digitaal.

Wat is de deadline voor overschrijvingsverzoek? De deadline voor het indienen van de digitale overschrijving door de "nieuwe vereniging" is 15 juni 23.59 uur. Wat moet ik doen om een overschrijvingsverzoek in te dienen?

  • Je meldt je aan bij de nieuwe vereniging met je relatiecode.
  • De nieuwe vereniging voert je in als nieuw lid van de vereniging.
  • Je wordt automatisch overgeschreven naar je nieuwe vereniging per 1 juli 2018 (indien je oude vereniging geen bezwaar heeft).
  • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. De nieuwe vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
  • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.

Contributie handbal, seizoen 2018 - 2019

 GeboortedatumPer jaar
Kaboutersgeboren vanaf 1-1-2012€ 157,00
F-jeugd (mini's)1-1-2010 t/m 31-12-2011€ 157,00
E-jeugd1-1-2008 t/m 31-12-2009€ 167,00
D-jeugd1-1-2006 t/m 31-12-2007€ 182,00
C-jeugd1-1-2004 t/m 31-12-2005€ 203,00
B-jeugd1-1-2002 t/m 31-12-2003€ 230,00
A-jeugd1-1-2000 t/m 31-12-2001€ 260,00
Senioren, zaal en veld + verlengde zaalcompetitievoor 1-1-2000€ 335,00
Senioren, alleen zaalvoor 1-1-2000Neem contact op met Gaby Zuurmond
Recreanten, zaal en veldvoor 1-1-2000€ 224,00
Recreanten, alleen zaalvoor 1-1-2000€ 196,00

Contributie voetbal, seizoen 2018 - 2019

 GeboortedatumPer jaar
Gigantjes / JO6geboortejaar 2013€ 130,00
Gigantjes / JO7geboortejaar 2012€ 130,00
F-pupillen / JO8geboortejaar 2011€ 152,00
F-pupillen / JO9geboortejaar 2010€ 152,00
E-pupillen / JO10geboortejaar 2009€ 158,00
E-pupillen / JO11geboortejaar 2008€ 158,00
D-pupillen / JO12geboortejaar 2007€ 165,00
D-pupillen / JO13, MO13geboortejaar 2006€ 165,00
C-junioren / JO14geboortejaar 2005€ 171,00
C-junioren / JO15, MO15geboortejaar 2004€ 171,00
B-junioren / JO16geboortejaar 2003€ 187,00
B-junioren / JO17, MO17geboortejaar 2002€ 187,00
A-junioren / JO18geboortejaar 2001€ 216,00
A-junioren / JO19, MO19geboortejaar 2000€ 216,00
Eerste jaars senioren / JO20geboortejaar 1999€ 276,00
Seniorenvoor 1-1-1999€ 276,00
Senioren, alleen trainenvoor 1-1-2000€ 150,00
Senioren, Zaalvoetbalvoor 1-1-2000Neem contact op met Gaby Zuurmond
G-voetbal, alleen trainen en toernooien € 60,00

Ondersteunende leden (donateurs), seizoen 2018 - 2019

€ 70,00

Bijdrage sportmaterialen

Ieder jaar zal er een bijdrage worden vastgesteld door de Algemene Vergadering t.b.v. het onderhoud en nieuw aan te schaffen sportmaterialen zodat alle teams met de best beschikbare spullen kunnen trainen en wedstrijden spelen.
Voor voetbal is de bijdrage € 15,00 en voor handbal € 5,00.
Deze bijdrage dient gelijktijdig met de contributie voldaan te worden.

Kortingen

Studenten vanaf 18 jaar korting € 40,00
Tweede sport goedkoopste sport 50% korting
Meerdere sportende kinderen derde en volgende kind: korting € 45,00

Contributieregels

De Algemene Vergadering stelt jaarlijks de contributie van de leden vast, alsmede de kortingen en boetes voor bepaalde categorieën leden.
De berekening van de contributie geschiedt per leeftijd op 1 januari van ieder jaar.

Betalingsverplichtingen

De Algemene Vergadering heeft besloten om de inning van de contributie per seizoen 2015-2016 uit te besteden aan Clubcollect. Zij innen de contributie voor vele verenigingen.
De leden krijgen van Clubcollect aan het begin van het seizoen (nieuwe leden gedurende het seizoen)een factuur met inlogcode via e-mail, SMS of per brief.

U kunt kiezen om in één keer automatisch te betalen of dit zelf via Ideal te betalen.
U dient dit vóór de eerste betaaldatum aan te geven. (Zie uw factuur).
Als u gespreid wenst te betalen, dit is in 4 gelijke termijnen en kan alleen via automatische incasso geschieden. U dient dit vóór de eerste( termijn) betaaldatum aan te geven. (Zie uw factuur).
Voor gespreide betaling wordt een kleine vergoeding geheven .
Als er een betaling wordt gestorneerd wordt er € 3,50 kosten geheven.
Bij te late betaling volgt eventueel een schorsing of draagt het Algemeen Bestuur de vordering over aan het incassobureau.

Voor meer informatie zie clubcollect.com en HSV Wasmeer Mary van Kommer tel: 035-6248819.

Lidmaatschap beëindigen

Als u het lidmaatschap wilt beëindigen, dient u dit altijd schriftelijk of per e-mail vóór 31 mei (voetbal) of 20 april (handbal) te doen bij de ledenadministratie:

Voor voetballeden:
Ledenadministratie HSV Wasmeer - Sandra Appel
E-mail: leden@wasmeer.nl

Voor handballeden:
Ledenadministratie HSV Wasmeer - José Heiwegen
E-mail: joseheiwegen@gmail.com

Geef bij de opzegging duidelijk aan om welk lid het gaat (naam, adres, geboortedatum, huidige team).
LET OP: opzeggingen welke gedaan worden via bijvoorbeeld de leider, worden niet als officiële opzegging beschouwd!

Als u nog spullen in bezit hebt van Wasmeer (denk aan tas en trainingspak), dan dient u deze tijdig in te leveren. Dit kan gebeuren bij de persoon, van wie u de spullen hebt ontvangen. Worden de spullen niet ingeleverd, dan zal Wasmeer een automatisch incasso uitvoeren, om het geld dat verschuldigd is, alsnog terug te vorderen.