HSV Wasmeer

HSV Wasmeer

Handbal
 

Informatie & contributie handbal

Op deze pagina vind je informatie over de mogelijkheid om lid te worden van de HSV Wasmeer. Daarnaast vind je informatie over de contributieregels, de betalingsverplichtingen en het beëindigen van het lidmaatschap.

HSV Wasmeer is een vereniging met ambitie en waar alles draait om haar leden. Wij bieden en vragen van onze leden en ouders/verzorgers sportiviteit, vreugde, verantwoordelijkheid, respect, teamgeest, zorg voor elkaar en discipline.

Binnen onze vereniging dienen door de leden en ouders/verzorgers (indien het kind jonger is dan 17 jaar is) verplicht werkzaamheden verricht te worden. Voorbeelden van taken zijn bar/keukenhulp, leider van een team, EHBO dienst, meehelpen bij jeugdactiviteiten of toernooien.

Lid worden?

Voorafgaand aan het lidmaatschap dient u zich eerst aan te melden middels ons aanmeldingsformulier.

Mocht het zijn dat de leeftijdscategorie waarin uw zoon/dochter geplaatst zou worden vol is dan bestaat de mogelijkheid voor plaatsing op de wachtlijst. Indien de mogelijkheid bestaat dat er wel gebruik wordt gemaakt van trainingsfaciliteiten vragen wij een bijdrage die afhankelijk is van leeftijd, hoeveel keer per week en de periode. Zolang uw kind niet officieel lid is maar wel gebruik kan maken van de trainingsfaciliteiten kunt u geen aanspraak maken op de ongevallenverzekering van de NHV. U bent dan zelf aansprakelijk voor alle ontstane schade.

Bij opzegging na 30 mei van ieder jaar van uw lidmaatschap bent u de gehele contributie verschuldigd. Dit gaat in op 1 januari 2020! Uitgezonderd blessure en bijzondere gebeurtenissen. 

 

Opzeggen met overschrijving naar Wasmeer of naar een andere vereniging

Wil jij volgend seizoen handballen bij een andere club?

Vul dan hier het formulier in waarbij je de reden van opzegging vermeldt.

Wat moet ik doen om een overschrijvingsverzoek in te dienen?

  • Je meldt je aan bij de nieuwe vereniging met je relatiecode
  • De nieuwe vereniging voert je in als nieuw lid van de vereniging
  • Je wordt overgeschreven naar je nieuwe vereniging nadat je bent uitgeschreven bij Wasmeer per 1 juli van het einde lopende seizoen (indien Wasmeer geen bezwaar heeft gemaakt)
  • En dit werkt ook zo als je lid van Wasmeer wilt worden en je komt van een andere handbalvereniging
  • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij/zij uitkomen voor de nieuwe vereniging
  • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn om de aanmelding (nog) niet door te voeren

Contributie handbal

Team / leeftijdscategorie Geboortedatum Per jaar
Kabouters geboren vanaf 1-1-2015 € 167,00
F-jeugd (mini's) 1-1-2013 t/m 31-12-2014 € 167,00
E-jeugd 1-1-2011 t/m 31-12-2012 € 177,00
D-jeugd 1-1-2009 t/m 31-12-2010 € 192,00
C-jeugd 1-1-2007 t/m 31-12-2008 € 213,00
B-jeugd 1-1-2005 t/m 31-12-2006 € 240,00
A-jeugd 1-1-2003 t/m 31-12-2004 € 270,00
Senioren, zaal en veld voor 1-1-2003 € 300,00
Recreanten, zaal en veld voor 1-1-2003 € 234,00
Recreanten, alleen zaal voor 1-1-2003 € 206,00

Nu inschrijven >

Ondersteunende leden (donateurs), seizoen 2021 - 2022​ € 70,00

Bijdrage sportmaterialen

Ieder jaar zal er een bijdrage worden vastgesteld door de Algemene Vergadering t.b.v. het onderhoud en nieuw aan te schaffen sportmaterialen zodat alle teams met de best beschikbare spullen kunnen trainen en wedstrijden spelen. Voor handbal is de bijdrage € 5,00.
Deze bijdrage dient gelijktijdig met de contributie voldaan te worden.

Kortingen

Studenten vanaf 18 jaar korting € 40,00
Tweede sport  goedkoopste sport 50% korting
Meerdere sportende kinderen derde en volgende kind: korting € 45,00


Contributieregels

De Algemene Vergadering stelt jaarlijks de contributie van de leden vast, alsmede de kortingen en boetes voor bepaalde categorieën leden.
De berekening van de contributie geschiedt per leeftijd op 1 januari van ieder jaar.

Betalingsverplichtingen

De Algemene Vergadering heeft besloten om de inning van de contributie uit te besteden aan Clubcollect. Zij innen de contributie voor vele verenigingen.
De leden krijgen van Clubcollect aan het begin van het seizoen (nieuwe leden gedurende het seizoen) een factuur met inlogcode via e-mail, SMS of per brief.

U kunt kiezen om in één keer automatisch te betalen of dit zelf via Ideal te betalen.
U dient dit vóór de eerste betaaldatum aan te geven. (Zie uw factuur).
Als u gespreid wenst te betalen, dit is in 4 gelijke termijnen en kan alleen via automatische incasso geschieden. U dient dit vóór de eerste( termijn) betaaldatum aan te geven. (Zie uw factuur).
Voor gespreide betaling wordt een kleine vergoeding geheven.
Als er een betaling wordt gestorneerd worden er € 3,50 kosten geheven.
Bij te late betaling volgt eventueel een schorsing of draagt het Algemeen Bestuur de vordering over aan het incassobureau.

Voor meer informatie zie clubcollect.com of informeer bij  HSV Wasmeer: