HSV Wasmeer

HSV Wasmeer

Handbal
 

Herdenking monument voorafgaand aan Wasmeer - Altius

 

Zaterdag 24 september a.s. zal er, voorafgaand aan de eerste competitiewedstrijd van ons eerste elftal, een kort moment stilgestaan worden bij de (oud)leden die ons de afgelopen 3 jaar ontvallen zijn. Door corona is het er helaas de afgelopen jaren niet van gekomen, maar uiteraard willen wij dit jaarlijks terugkerende moment in ere herstellen. 

Onze voorzitter zal om 13.30 uur het woord nemen en een korte toespraak houden gevolgd door het noemen van de (oud)leden die ons in de afgelopen 3 jaar zijn ontvallen. Daarna zullen twee leden van handbal en voetbal namens HSV Wasmeer een bloemstuk neerleggen bij het monument en tenslotte zal er een minuut stilte in acht worden genomen. 

U bent van harte welkom om deze korte plechtigheid vanaf 13.30 uur bij te wonen op ons sportpark en na afloop een kop koffie te drinken. Om 14.30 uur start dan de Hilversumse derby tussen Wasmeer en de gasten van Altius. 
 

Wasmeer---Altius-24092022
 

 

In Memoriam Jan van der Meer

 

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van de heer 

Jan van der Meer

Lid van Verdienste

 Op 25 juli jl. is in zijn vertrouwde omgeving een einde aan zijn leven gekomen. Jan is 76 jaar oud geworden. De laatste jaren kreeg Jan te maken met een afnemende gezondheid maar dat wij toch nu al afscheid moeten nemen van hem stemt ons droevig.

In de jaren 70 van de vorige eeuw werd Jan lid van onze vereniging, toen nog E.M.M. geheten. Zijn lidmaatschap startte als spelend lid in één van de lagere seniorenelftallen en zou voortduren tot aan zijn dood. Na zijn actieve voetbalcarrière bleef hij immers volop betrokken bij onze vereniging als functielid, vele functies heeft Jan vervuld. Op zondag werd hij verenigingsscheidsrechter bij de senioren, vele wedstrijden wist hij tot een goed einde te brengen. Op enig moment raakte Jan betrokken bij de kantine, niet alleen als barmedewerker maar vooral ook achter de schermen. Het regelen van de inkoop, afwikkeling van de financiën, de schoonmaak, lekkere dingen maken in de keuken, alles wat met het “horecagedeelte” binnen onze vereniging te maken had was iets waar Jan ten volle zijn energie in kwijt kon. Tot aan het overlijden van zijn echtgenote Coby was dat vooral ook iets waar zij samen betrokken bij waren. Vele uren per week waren zij samen actief voor onze club, onvoorwaardelijk gesteund door hun kinderen. 
Jan was ook betrokken bij de organisatie van de vele mooie feestweekenden en jubileumfeesten welke wij de afgelopen jaren hebben mogen vieren.
Toen de vereniging in het jaar 2000 bestuurlijk in een moeilijke fase verkeerde nam hij ook daar de verantwoordelijkheid en trad toe tot het Algemeen Bestuur.
Jan was een echt verenigingsmens net als vele van zijn familieleden als broers, zussen, kinderen en kleinkinderen.
Hij heeft ook als vrijwilliger nog een bijdrage geleverd aan de realisatie van de nieuwbouw en de laatste jaren was hij betrokken bij het onderhoud van het sportcomplex en het gebouw.

Voor zijn geweldige en langdurige inzet voor onze vereniging werd Jan benoemd tot Lid van Verdienste van onze vereniging. 

Wij zijn Jan grote dank verschuldigd voor zijn tomeloze inzet voor onze verenging en zullen zijn naam tot in lengte van jaren met eerbied en respect uitspreken. 
 
Wij wensen de levenspartner van Jan, de kinderen en partners, broers, zussen, kleinkinderen en verdere familie en vrienden veel kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen.

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 29 juli a.s. om 17.00 uur in het Crematorium Laren aan de Weg over Anna’s Hoeve 1 te Laren. Aansluitend aan de crematieplechtigheid is er in de kantine van onze vereniging gelegenheid de familie te ontmoeten en te condoleren.

Bestuur en Leden HSV Wasmeer

 

BINK handbal league van start

Na het succes van de BINK voetbal league is op zaterdag 26 maart jl. de BINK handbal league gestart.

BINK en de HSV Wasmeer hebben de handen ineen geslagen om kinderen kennis te laten maken met de handbalsport. 

De bedoeling is dat kinderen op een speelse wijze en onder deskundige begeleiding de grondbeginselen leren van het handbal.

Dit wordt gedaan door ze te laten rennen, gooien, vangen springen en scoren. De eerste dag zit erop. Er werd gestart met een gezamenlijke warming-up op muziek, waarna de kinderen op leeftijd in groepjes werden ingedeeld. De training werd beëindigd met een cooling-down. Omdat sporten hongerig maakt werd het geheel afgesloten met een pannenkoek, drinken en een stukje fruit. Het laatste gesponsord door AH Riebeeck, waarvoor onze hartelijke dank

BINK en de HSV Wasmeer kijken terug op een geslaagde, zonnige zaterdag.  
 

26mrt20229481
26mrt20229482
26mrt20229550
26mrt20229528

 

In Memoriam Bas Broeke

Ons bereikte het droevige bericht omtrent het plotselinge overlijden van ons voormalig spelend lid en functielid

Bas Broeke

 Bas heeft de leeftijd van 76 jaar mogen bereiken, aan zijn leven is een plotseling einde gekomen op 15 maart jl. Een leven waarin onze sportvereniging ook een belangrijke plaats heeft ingenomen. Overigens niet alleen in het leven van Bas, maar binnen het gehele gezin Broeke. Bas werd op 16-jarige leeftijd lid van het toenmalige R.K.S.V. E.M.M. Zonder enige ervaring als keeper kwam hij direct onder de lat te staan in het eerste A-juniorenelftal. Hoewel hij misschien niet direct het postuur had van een keeper bleek hij talentvol te zijn en dat bleef binnen de vereniging niet onopgemerkt. Reeds op zijn 18e kwam hij in het eerste elftal om daar vervolgens vele jaren succesvol het doel te verdedigen. 
Op zijn 36e werd opnieuw een beroep op Bas gedaan om het keepersprobleem in het eerste elftal van E.M.M. op te lossen en zoals het past bij een echte verenigingsman was dat beroep niet tevergeefs.

Na zijn actieve sportcarrière bleef Bas betrokken bij de vereniging en ging hij zich inzetten voor de voetbaljeugd. Hij werd jeugdleider, jeugdtrainer en trad ook toe tot het jeugdbestuur waar hij vele jaren deel van heeft uitgemaakt. Ook zijn vrouw Ria, van wie wij reeds in 2008 afscheid hebben moeten nemen, was als functielid betrokken bij onze vereniging. 

Bas was een echte verenigingsman, niet alleen in de tijd dat hij sportief actief was kon altijd een beroep op hem worden gedaan, ook in de periode daarna bleef hij zich inzetten voor het welzijn van onze vereniging en specifiek voor de jeugd. 
Wij zijn Bas dan ook dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid. Wij denken met respect terug aan datgene wat Bas voor onze club betekend heeft. 

Wij wensen zijn kinderen Bianca en Patrick, schoonzoon Peter, de kleinkinderen en verdere familie en vrienden veel kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen.

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 25 maart a.s. om 12.00 uur in het Crematorium Laren aan de Weg over Anna’s Hoeve 1 te Laren. Aansluitend aan de crematieplechtigheid is er in ontvangkamer gelegenheid de familie te ontmoeten.

Correspondentieadres: Hooizolder 481, 9205 CS  Drachten

Bestuur en Leden HSV Wasmeer
 

 

In memoriam Henk Milder

Dinsdag 22 februari jl. bereikte ons het droeve bericht dat op die dag is overleden

Henk Milder

Henk was geen lid van onze vereniging maar uit respect voor datgene wat hij voor onze verenging heeft betekend staan wij stil bij zijn overlijden. 
Henk is gedurende een zeer lange tijd onze contactpersoon bij de Gemeente Hilversum geweest waar hij als ambtenaar “sport” o.a. het aanspreekpunt was op het gebied van het sportpark. Een slechte grasmat, een kapot hek of de noodzaak voor nieuwe doelpalen, een mailtje of telefoontje naar Henk was voldoende om iets in werking te zetten. Maar het contact met Henk ging veel verder dan alleen over dit soort operationele zaken, vele uren hebben wij nuttig met hem gesproken over de toekomst van de sport en specifiek het voetbal binnen Hilversum, de wens of noodzaak om verenigingen te laten fuseren etc.

Vooral in de periode voorafgaande aan de realisatie van ons nieuwe clubgebouw werden de contacten met Henk intensiever. Het mag niet onvermeld blijven dat hij hier mede een belangrijke rol van betekenis in heeft gespeeld. Met vele sportwethouders hebben wij te maken gehad, dat zijn de mensen die komen en gaan, als ambtenaar was Henk echter altijd de stabiele factor, zeer betrokken bij de sport in Hilversum, plichtsgetrouw, benaderbaar en immer meedenkend en zoekend naar oplossingen.

Wij zijn Henk veel dank verschuldigd voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de sport in Hilversum.

Henk is slechts 68 jaar geworden en heeft maar kort van zijn pensioen mogen genieten. Hij ondervond al enige jaren problemen met zijn gezondheid maar wist dat voor de buitenwereld goed verborgen te houden. Wij wensen zijn vrouw Marianne, Denise & Bram en verdere familie en vrienden veel kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen. 

Henk is overgebracht naar Uitvaartverzorging Van Vuure te Hilversum, Melkpad 23, waar op maandag 28 februari a.s. van 19.00 tot 20.15 uur gelegenheid is om afscheid te nemen en de familie te condoleren. De crematieplechtigheid vindt in besloten kring plaats. 


Bestuur en leden HSV Wasmeer
 

Coronaprotocol HSV Wasmeer UPDATE 11-01-2021

Voor Hand- en Voetbal, alsmede zaalvoetbal

Beste Leden, trainers, spelers, ouders en verzorgers van HSV Wasmeer

Hierbij zend ik u het eerste protocol van 2022, ik wens u allen allereerst een sportief en gezond 2022
toe. Laten we met zijn allen hopen dat we zeer snel weer in normale omstandigheden kunnen
sporten en competitie spelen.

Per 11 Januari zijn de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus gewijzigd. De maatregelen zijn
nog steeds erg streng, helaas ondervindt onze vereniging hier ook de gevolgen van. Toch wil ik voor u
de mogelijkheden aangeven wat er wel kan en mag op onze sportlocatie, de wijziging dat onze jeugd
tot 20.00 uur mag trainen doordeweeks is natuurlijk een enorme vooruitgang in de mogelijkheden
om te mogen sporten. Uiteraard zijn hier regels en restricties voor, wij vragen hiervoor uw begrip!
Houdt altijd rekening met het feit dat het maatregelen zijn die opgelegd worden door de
Rijksoverheid en niet zijn bedacht door een overijverige HSV Wasmeer Bestuurder. De huidige
maatregelen gelden vooralsnog tot en met vrijdag 14 januari 2022

Wat mag er op ons sportcomplex?

Voor de jeugd tot en met 17 jaar:


 Er mag getraind worden tot 20.00 uur vanaf dinsdag 11 Januari tot en met vrijdag. (op
maandag trainen we nog tot 17.00 uur).Toestemming wordt alleen verleend als er een
hoofdtrainer verantwoordelijk is tijdens deze trainingen. Bij de ingang van ons complex zijn
de vrijwilligers van de coronacrew aanwezig. Goedkeuring en inplannen van de trainingen
van dinsdag tot en met vrijdag via de HJO van HSV Wasmeer, email adres is .
 Er mag op zaterdag tot 17.00 uur getraind en onderling gevoetbald worden. Daarvoor zijn
wel spelregels, alle onderlinge oefenwedstrijden en trainingen moeten gemeld worden via
.
 Er is al een spoorboekje voor de voetbaljeugd, deze wordt gemaakt door de Technische
Commissie in samenwerking met ons wedstrijdsecretariaat. De geplande wedstrijden en
trainingen zijn natuurlijk niet vrijblijvend. Niet voor niets beoefenen we allemaal een
teamsport. Er wordt een alternatief gemaakt indien de KNVB besluit om de competities in de
B categorie uit te stellen.
 Er is een wedstrijdschema en er worden wedstrijden georganiseerd, de scheidsrechter moet
ook geregeld worden. Help onze wedstrijdsecretaris hierbij! Graag wel doorgeven aan
wie de gevonden scheidsrechter is (dit
voorkomt misverstanden).
 De kleedkamers zijn helaas gesloten, toiletbezoek kan in kleedkamer 11 en 12
 Er is geen publiek toegestaan bij de wedstrijden en trainingen. Dit betekent dat ouders ook
niet bij sportactiviteiten van hun kinderen aanwezig mogen zijn. Alle personen die een
functie uitvoeren voor HSV Wasmeer zijn wel welkom (dit zijn onze vrijwilligers,
scheidsrechters, trainers, coaches en verzorgers). Aan alle personen het dringende verzoek
om HSV Wasmeer kleding te dragen (trainingspak en/of jas), zodat onze coronavrijwilligers
bij de ingang u kunnen herkennen.
 Bij onderlinge wedstrijden en trainingen op Zaterdag verzamelen we weer bij de ingang en
gaan we onder leiding van de teammanager als team naar binnen. Geef als teammanager
van te voren op bij de coördinator van de coronacrew () wie,
met welke functie, u en het betreffende elftal helpt en/of vertegenwoordigd.

Voor de volwassenen boven de 18 jaar :

 Voor volwassenen boven de 18 jaar is buitensporten alleen toegestaan op Zaterdag tot 17.00
uur met maximaal 2 personen op 1,5 meter, exclusief instructeur.
 Er zijn meer tweetallen toegestaan, maar om de 1,5 meter te waarborgen, mag er per
voetbalveld 1 elftal aanwezig zijn en op een handbalveld 1 handbalteam. Graag per team een
aantal instructeurs.
 De met elkaar sportende tweetallen dragen een identiek gekleurd hesje, afwijkend van de
andere tweetallen (zij dragen ook gekleurde hesjes)
 Kleedkamers zijn gesloten, toiletbezoek in kleedkamer 11 en 12
 Er mag alleen gesport worden als de training van te voren is aangevraagd bij

 Tevens dienen de tweetallen en de instructeurs voor de zaterdag te worden ingediend bij
, dit om onze vrijwilligers aan de poort de juiste controle te kunnen
laten uitvoeren. Voor een juiste afwikkeling deze opgave voor vrijdag 12.00 uur
(voorafgaande aan de zaterdag) indienen.

Afhaalloket in ons paviljoen:

 Op Zaterdag is er een afhaalloket in ons paviljoen, daar kunt alcoholvrije drank, koffie en/of
thee kopen en een bescheiden consumptie. Zitten is helaas in ons paviljoen niet toegestaan.
 Doordeweeks is er geen afhaalloket beschikbaar in ons paviljoen

Wat mag er in de sporthal:

 Er mag helaas niet gesport worden in de sporthal, u kunt wel sporten op ons sportcomplex
bij HSV Wasmeer, voor de aanmeldingen zie bovenstaande aandachtspunten.
Er zijn ook veel verzoeken binnengekomen voor de Zondag, onze vereniging is echter 6 dagen per
week open. Indien we de Zondag ook gaan openstellen betekent het dat onze vrijwilligers 7
dagen per week bezig zijn met HSV Wasmeer. Deze belasting is veel te zwaar voor onze
vrijwilligers, aangezien er ook een hoop handhavings- en regelwerk bijkomt kijken. Onze
vereniging is momenteel voor alle activiteiten op zondag gesloten.
Wij danken iedereen voor de medewerking. Wij beseffen dat het een enorme taak en
verantwoordelijkheid is die we met zijn allen moeten uitvoeren. Wees aardig voor onze
vrijwilligers en voor elkaar! Wilt u ons helpen bij alle vrijwilligerstaken en in het bijzonder bij de
coronacrew, geef je dan zo spoedig mogelijk op bij . Onze
coördinatoren zijn enorm blij met alle hulp die ze krijgen!

Namens Algemeen Bestuur HSV Wasmeer

Hans Haselager
Voorzitter