HSV Wasmeer

HSV Wasmeer

In memoriam Henk Milder

Dinsdag 22 februari jl. bereikte ons het droeve bericht dat op die dag is overleden

Henk Milder

Henk was geen lid van onze vereniging maar uit respect voor datgene wat hij voor onze verenging heeft betekend staan wij stil bij zijn overlijden. 
Henk is gedurende een zeer lange tijd onze contactpersoon bij de Gemeente Hilversum geweest waar hij als ambtenaar “sport” o.a. het aanspreekpunt was op het gebied van het sportpark. Een slechte grasmat, een kapot hek of de noodzaak voor nieuwe doelpalen, een mailtje of telefoontje naar Henk was voldoende om iets in werking te zetten. Maar het contact met Henk ging veel verder dan alleen over dit soort operationele zaken, vele uren hebben wij nuttig met hem gesproken over de toekomst van de sport en specifiek het voetbal binnen Hilversum, de wens of noodzaak om verenigingen te laten fuseren etc.

Vooral in de periode voorafgaande aan de realisatie van ons nieuwe clubgebouw werden de contacten met Henk intensiever. Het mag niet onvermeld blijven dat hij hier mede een belangrijke rol van betekenis in heeft gespeeld. Met vele sportwethouders hebben wij te maken gehad, dat zijn de mensen die komen en gaan, als ambtenaar was Henk echter altijd de stabiele factor, zeer betrokken bij de sport in Hilversum, plichtsgetrouw, benaderbaar en immer meedenkend en zoekend naar oplossingen.

Wij zijn Henk veel dank verschuldigd voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de sport in Hilversum.

Henk is slechts 68 jaar geworden en heeft maar kort van zijn pensioen mogen genieten. Hij ondervond al enige jaren problemen met zijn gezondheid maar wist dat voor de buitenwereld goed verborgen te houden. Wij wensen zijn vrouw Marianne, Denise & Bram en verdere familie en vrienden veel kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen. 

Henk is overgebracht naar Uitvaartverzorging Van Vuure te Hilversum, Melkpad 23, waar op maandag 28 februari a.s. van 19.00 tot 20.15 uur gelegenheid is om afscheid te nemen en de familie te condoleren. De crematieplechtigheid vindt in besloten kring plaats. 


Bestuur en leden HSV Wasmeer