Met Oud & Nieuw toch nog lol, koop dan de Wasmeer oliebol    

Een jarenlange traditie wordt voortgezet!! Geen vuurwerk???, beperk bezoek???, maar wel de Wasmeer oliebol. Ook dit jaar kunt u de oliebollen kopen bij HSV Wasmeer. Onze vier sterren koks staan weer gereed om de lekkerste oliebollen van Hilversum en omstreken te maken. Volgens een geheim recept worden ze weer speciaal in onze Wasmeer keuken gemaakt!!!

Uiteraard komt de gehele opbrengst ten goede aan onze vereniging. Wij kopen hier materialen voor ten behoeve van de trainingen en wedstrijden voor de hand-, zaal- en veldvoetbal teams. Bijvoorbeeld doeltjes en ballen, maar ook spullen waar we in de normale begroting net geen centjes voor hebben! Een uitstekend doel dus!

Heeft u al zin in deze oliebollen, bestel dan direct uw oliebollen!

Dit kan op de volgende manieren:

* Ga op deze website naar de homepage en klik op de oliebollen button en geef uw bestelling door. Na verwerking ontvangt u van de organisatie een betaalverzoek via uw mobiele telefoonnummer.

* Mail uw bestelling naar: . Na verwerking ontvangt u van de organisatie een betaalverzoek via uw mobiele telefoonnummer.

* Lever de bestelbon in op de Liebergerweg 73 in Hilversum (alleen de bestelbon, géén geld). Na verwerking ontvangt u van de organisatie een betaalverzoek via uw mobiele telefoonnummer.

De oliebollen kosten ook dit jaar per 10 stuks 7,00 euro. De bestelde oliebollen kunnen op donderdag 30 december opgehaald worden op ons complex (ingang via terrasdeur), wij hebben hier speciaal een corona veilige route aangelegd. De oliebollen kunnen afgehaald worden van 12.00 tot en met 16.00 uur. Graag verzoeken wij u via een betaalverzoek af te rekenen met ons. Kom zoveel mogelijk met één persoon de oliebollen halen in verband met ons coronaprotocol.

Verwen uzelf en HSV Wasmeer en koop massaal onze oliebollen!!

De organisatie

Download hieronder de bestellijst in PDF als u niet via de handige tool op deze website wilt bestellen


 

Dank aan anonieme vinder

Vrijdag 26 november ben ik, op weg naar ons complex, sleutels van o.m. mijn auto verloren. U zult begrijpen dat ik daardoor zeer gedupeerd was. Groot was dan ook mijn blijdschap dat ze gisteren aan de deur tussen kantine en terras hingen. Helaas is de vinder anoniem gebleven waardoor ik hem of haar niet persoonlijk kan bedanken. 

Wil degene die ze gevonden zich bij mij melden zodat ik de persoon in kwestie op de juiste wijze van mijn blijdschap blijk kan geven?

U kunt mij bereiken via: of telefonisch 0622 429870.

Met vriendelijke groet,

Paul Steinpatz
Lid AB HSV Wasmeer
 

In memoriam Ciska Hom

Donderdag 25 november jl. bereikte ons het droeve bericht dat op die dag is overleden

Francisca Johanna Sophia Hom-Wolters
“Ciska”

 Ciska, voor velen onder ons “Cis”, heeft de zeer respectabele leeftijd van 86 jaar bereikt maar het betekent dat wij wederom afscheid moeten nemen van een voormalig spelend lid en functielid van onze vereniging. Ciska maakte deel uit van een zeer hechte groep dames die ging handballen bij het voormalige E.M.M. en daarna de band met de vereniging nooit meer los hebben gelaten. Ciska en haar echtgenoot Wim, van wie wij in 2019 op 90-jarige leeftijd afscheid hebben moeten nemen, waren beiden zeer betrokken bij het verenigingsleven. 

Ciska was de aanleiding dat ook echtgenoot Wim actief werd binnen de verenging en bijna vanzelfsprekend werden later zoon Wim en dochter Paula ook lid van wat toen nog E.M.M. was. Nadat Ciska haar actieve handbalcarrière had beëindigd is zij als functielid in verschillende hoedanigheden actief geweest. Zij heeft menig uurtje achter de bar doorgebracht en ook bij de razend populaire jeugdkampen kon een beroep op haar worden gedaan. Ciska was een volleerd coupeuse en voor menig groot evenement kroop zij achter de naaimachine om feestkleding te verzorgen voor de organisatoren of barmedewerkers. 

Binnen de verenging hadden Ciska en Wim vele vriendschappen opgebouwd en menig gezellig uurtje werd in het clubhuis maar ook daarbuiten gezamenlijk doorgebracht. Wij herinneren haar als een vrouw met een grote dosis humor, altijd in voor iets geks.  
De laatste jaren van haar leven was er sprake van een afnemende gezondheid maar zij kon terugvallen op de liefdevolle verzorging door haar kinderen Paula en Wim. 

Onze vereniging is Ciska veel dank verschuldigd voor haar inzet en betrokkenheid.

Wij wensen Paula, Wim en Mary, de kleinkinderen en verdere familie en vrienden
veel kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen.

Ciska is overgebracht naar Uitvaartcentrum De Groot aan de Havenstraat 23-25 te Huizen alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal maandag 6 december a.s. in besloten kring plaatsvinden in Crematorium Laren. Vanaf 14.25 uur is er voor belangstellenden gelegenheid gebruik te maken van een livestream om de plechtigheid te volgen door in te loggen op www.liveuitzendingen.nl code 3C1429B9

Bestuur en leden HSV Wasmeer

In memoriam Gerard Eijpe 

Op 15 november jl. is op 92-jarige leeftijd overleden de heer

Gerard Eijpe 

 Gerard heeft een bewonderenswaardige leeftijd mogen bereiken maar het afscheid nemen van ons oud functielid stemt ons droevig. Gedurende zeer veel jaren is Gerard betrokken geweest bij onze vereniging, in de tijd dat één van de fusieverenigingen nog R.K.S.V. E.M.M. heette. 

Gerard is als functielid zowel binnen de handbalsectie als de voetbalsectie actief geweest als leider. Binnen het voetbalbestuur heeft hij daarnaast de functie vervult van wedstrijdsecretaris. Wij denken met respect terug aan de werkzaamheden welke hij voor onze vereniging heeft verricht. 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie en vrienden veel kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen.

Gerard is overgebracht naar Uitvaartcentrum Den Hull in Hilversum alwaar geen bezoek.

De afscheidsdienst zal maandag 22 november a.s. plaatsvinden om 13.00 uur in  de aula van crematorium Hilversum, Kolhornseweg 13 te Hilversum.

Bestuur en Leden HSV Wasmeer

In memoriam Stien Fokker-Sins

Ons bereikte het droeve bericht dat op 30 oktober jl. op
97-jarige leeftijd is overleden ons oud lid

Stien Fokker - Sins

Erelid

Vooral de oudere leden van Wasmeer en voormalig E.M.M. zullen zich Stien Fokker  kunnen herinneren. Stien is vooral actief geweest binnen onze handbalsectie en binnen onze paviljoencommissie als barmedewerkster. Deze laatste activiteit vooral ook met andere bekende namen als de Fam. Wiegers en de Fam. Wouters. 

Van de echtgenoot van Stien, Henk Fokker, hebben wij reeds eerder afscheid moeten nemen. Samen zijn zij van grote betekenis geweest voor onze vereniging, gedurende zeer veel jaren hebben zij zich belangeloos ingezet voor de groei en ontwikkeling van onze club. 

Voor haar langdurige inzet voor onze vereniging en grote betrokkenheid werd zij benoemd tot Erelid.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en andere betrokkenen. Wij wensen hen alle kracht en sterkte toe om dit verlies te aanvaarden.

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. 
 

Bestuur en Leden HSV Wasmeer

Nieuwe coronaregels

Momenteel is het nog niet duidelijk wat de nieuwe coronaregels zullen worden voor het amateurvoetbal. Zodra hier meer over bekend is zullen we dat hier vermelden. Houd dus onze website in de gaten zodat u niet voor verrassingen komt te staan zaterdag 13 november.

Lees hier meer...