Stemmen op 22 november kan ook bij Wasmeer.


Zoals u ongetwijfeld weet kunnen wij op 22 november a.s. onze stem uitbrengen voor de
verkiezingen van de 2e Kamer der Staten Generaal.

22novemberstemmen

De gemeente Hilversum heeft ons verzocht het clubgebouw ter beschikking te stellen om als stembureau te
kunnen fungeren. Het bestuur heeft daar positief op gereageerd. Om e.e.a. soepel te laten verlopen moeten er
wel een paar maatregelen genomen worden. U treft die onderstaand aan:

 • Het wedstrijdsecretariaat wordt ingericht als aanmeldpunt voor degene die komt stemmen.
 • In het wedstrijdsecretariaat worden de stembiljetten uitgereikt.
 • In de gang naar de kantine komen de stemhokjes.


Voor onze leden gelden die dag de volgende regels:

 • Toegang tot het clubgebouw uitsluitend via het terras.
  Graag het pad naar de kleedkameringang gebruiken en niet de helling naar de hoofdingang.
 • Toiletten in de gang blijven ook voor onze leden beschikbaar.
  Graag rekening houden met het feit dat er gestemd wordt.
 • Het is niet mogelijk om via de kleedkamers en de trap naar boven in de kantine te komen.
  Het hek in de gang van de kleedkamers gaat dicht en op slot.

Het stemmen duurt de hele dag, van 08.00 tot 21.00.
Na 21.00 worden de stemmen geteld, dat gebeurt in de bestuurskamer. Die is vanaf dat tijdstip niet voor ons beschikbaar.Wij verzoeken u bovenstaande te respecteren, zodat stemmen in alle rust kan plaatsvinden.

Namens het AB
Paul Steinpatz