Informatie & contributie voetbal

Op deze pagina vind je informatie over de mogelijkheid om lid te worden van de HSV Wasmeer. Daarnaast vind je informatie over de contributieregels, de betalingsverplichtingen en het beëindigen van het lidmaatschap.

HSV Wasmeer is een vereniging met ambitie en waar alles draait om haar leden. Wij bieden en vragen van onze leden en ouders/verzorgers sportiviteit, vreugde, verantwoordelijkheid, respect, teamgeest, zorg voor elkaar en discipline.

Binnen onze vereniging dienen door de leden en ouders/verzorgers (indien het kind jonger is dan 17 jaar is) verplicht werkzaamheden verricht te worden. Voorbeelden van taken zijn bar/keukenhulp, parkdienst, commissie van ontvangst, leider van een team, EHBO dienst, meehelpen bij jeugdactiviteiten of toernooien.

Lid worden?

Voorafgaand aan het lidmaatschap dient u zich eerst aan te melden middels ons aanmeldingsformulier.

Vervolgens zult u worden uitgenodigd voor een intakegesprek met een vertegenwoordiger van de vereniging. Tijdens dit gesprek maken wij kennis met u en zal de vervolgprocedure worden besproken. Mocht het zijn dat de leeftijdscategorie waarin uw zoon/dochter geplaatst zou worden vol is dan bestaat de mogelijkheid voor plaatsing op de wachtlijst. Indien de mogelijkheid bestaat dat er wel gebruik wordt gemaakt van trainingsfacilliteiten vragen wij een inschrijfgeld van € 25,00. Zolang uw kind niet officieel lid is maar wel gebruik kan maken van de trainingsfacilliteiten kunt u geen aanspraak maken op de ongevallenverzekering van de KNVB/NHV. U bent dan zelf aansprakelijk voor alle ontstane schade.

Bij opzegging na 30 mei van ieder jaar van uw lidmaatschap bent u de gehele contributie verschuldigd. Uitgezonderd blessure en bijzondere gebeurtenissen. 

 

Opzeggen met overschrijving naar Wasmeer of naar een andere vereniging

Wil jij volgend seizoen voetballen bij een andere club?
Vul dan hier het formulier in waarbij je de reden van opzegging vermeldt.
Wat is de deadline voor overschrijvingsverzoek? De deadline voor het indienen van de digitale overschrijving door de "’nieuwe vereniging’ is 15 juni 23.59 uur. Wat moet ik doen om een overschrijvingsverzoek in te dienen?

 • Je meldt je aan bij de nieuwe vereniging met je relatiecode.
 • De nieuwe vereniging voert je in als nieuw lid van de vereniging.
 • Je wordt automatisch overgeschreven naar je nieuwe vereniging per 1 juli (indien je oude vereniging geen bezwaar heeft gemaakt).
 • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. De nieuwe vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
 • Als het systeem de overschrijving blokkeert, geeft het aan welke redenen er zijn om de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.

 

Contributie voetbal

Team / leeftijdscategorie Geboortedatum Per jaar
JO6 geboortejaar 2018 € 180,00
JO7 geboortejaar 2017 € 185,00
JO8 geboortejaar 2016 € 197,50
JO9 geboortejaar 2015 € 202,50
JO10 geboortejaar 2014 € 207,50
JO11 geboortejaar 2013 € 212,50
JO12 geboortejaar 2012 € 217,50
JO13 geboortejaar 2011 € 222,50
JO14 geboortejaar 2010 € 227,50
JO15 geboortejaar 2009 € 232,50
JO16 geboortejaar 2008 € 242,50
JO17 geboortejaar 2007 € 252,50
JO18    geboortejaar 2006 € 262,50
JO19 geboortejaar 2005 € 272,50
Senioren voor 2004 en eerder € 312,50
Senioren, alleen trainen   € 100,00
Senioren 30+/35+ competitie   € 100,00
Senioren, Zaalvoetbal   Neem contact op met Gaby Zuurmond 
06-21388222 |
G-voetbal, alleen trainen en toernooien   € 100,00

Nu inschrijven >

Ondersteunende leden (donateurs), seizoen 2022 - 2023

€ 100,00

Bijdrage sportmaterialen

Ieder jaar zal er een bijdrage worden vastgesteld door de Algemene Vergadering t.b.v. het onderhoud en nieuw aan te schaffen sportmaterialen zodat alle teams met de best beschikbare spullen kunnen trainen en wedstrijden spelen. Voor voetbal is de bijdrage € 20,00.

Deze bijdrage is onderdeel van de in rekening gebrachte contributie.

Kortingen 

Studenten vanaf 18 jaar korting € 50,00
Meerdere sportende kinderen derde sporter: korting € 50,00


Contributieregels

De Algemene Vergadering stelt jaarlijks de contributie van de leden vast, alsmede de kortingen en boetes voor bepaalde categorieën leden.
De berekening van de contributie geschiedt per leeftijd op 1 januari van ieder jaar.

Betalingsverplichtingen

U kunt kiezen om in één keer zelf via Ideal te betalen of om een machtiging af te geven.
Hier kunt u digitaal een machtiging af geven →

U heeft de volgende mogelijkheden voor het afgeven van een (doorlopende) machtiging:

 • jaarlijkse contributie in één keer (omstreeks eind oktober)
 • jaarlijkse contributie in 4 maandelijkse termijnen
  Incasso data:
      Omstreeks eind oktober (25%)
      Omstreeks eind november (25%)
      Omstreeks eind december (25%)
      Omstreeks eind januari (25%)

Vragen

Voor vragen over contributiezaken kunt u een e-mail sturen naar

Opzeggen

Voor opzeggen van het lidmaatschap altijd beginnen met dit formulier invullen.
Het vermelden aan medespelers/trainers of een contactformulier invullen op de website is niet de juiste manier.

Heb je kleding en een sporttas in bruikleen dan ontvang je een mail van voor het maken van een afspraak voor inname van deze spullen.
Bij vermissing, aantoonbare schade, het niet inleveren bij beëindigen van het lidmaatschap zal een vergoeding verschuldigd zijn. (Zie voorwaarde bruikleenovereenkomst.)

Bij opzegging na 30 mei van ieder jaar van uw lidmaatschap bent u de gehele contributie verschuldigd. 
Uitgezonderd blessure en bijzondere gebeurtenissen. 

 
Opzeggen met overschrijving naar Wasmeer of naar een andere vereniging.

Wil jij volgend seizoen voetballen bij een andere club?
Vul dan hier het formulier in waarbij je de reden van opzegging vermeldt.
Wat is de deadline voor overschrijvingsverzoek? De deadline voor het indienen van de digitale overschrijving door de "nieuwe vereniging" is 15 juni 23.59 uur.
Wat moet ik doen om een overschrijvingsverzoek in te dienen?

 • Je meldt je aan bij de nieuwe vereniging met je relatiecode.
 • De nieuwe vereniging voert je in als nieuw lid van de vereniging.
 • Je wordt automatisch overgeschreven naar je nieuwe vereniging per 1 juli (indien je oude vereniging geen bezwaar heeft gemaakt).
 • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. De nieuwe vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
 • Als het systeem de overschrijving blokkeert, geeft het aan welke redenen er zijn om de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.